preloader

Commerce Studio

Một bảng điều khiển duy nhất để sắp xếp, quản lý và theo dõi các ưu đãi

Commerce Studio

Tối ưu hóa toàn bộ danh mục đầu tư của bạn và tạo cơ hội doanh thu mới với hệ thống quản lý phiếu mua hàng của chúng tôi. Loại bỏ 90% phiếu mua hàng không liên quan và thêm những phiếu mua hàng phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Trung tâm người bán

Xác định ưu đãi ở cấp độ người bán và đánh giá tác động của chúng đối với danh mục đầu tư của bạn. Xem và quản lý các quan hệ đối tác này bằng

 • Chi tiêu họ mang lại
 • Lịch sử giao dịch 12 tháng
 • Phân bố người bán trên bản đồ
 • Số lượng cửa hàng
 • Chi tiêu và giao dịch theo thành phố

Người bán được đề xuất

Xác định những người bán có liên quan để cải thiện hoạt động kinh doanh và các mục tiêu hàng đầu. Nhận dữ liệu và thông tin chi tiết theo hướng sở thích để có được mối quan hệ đối tác ưu đãi phù hợp

 • Xem và sắp xếp người bán theo vị trí, chi tiêu và lịch sử giao dịch trong 12 tháng qua và theo chi tiêu dự đoán trong một tháng tới
 • Tạo danh sách mong muốn của người bán

Giới thiệu người bán

Kỹ thuật số tham gia và tạo hồ sơ người bán

 • Tải lên dữ liệu cho một hoặc nhiều người bán cùng một lúc
 • Tạo hồ sơ duy nhất cho mỗi
 • Đề xuất người bán qua Engage Studio

Giới thiệu phiếu mua hàng

Các biểu mẫu dễ sử dụng cho các đội hiện trường tham gia. Xác thực kỹ thuật số các phiếu mua hàng đã thu thập

 • Tải lên một hoặc nhiều phiếu mua hàng cùng một lúc
 • Tạo hồ sơ phiếu mua hàng riêng lẻ với thông tin người bán
 • Khởi chạy chiến dịch hoặc triển khai API lựa chọn để đề xuất các phiếu mua hàng

Trung tâm ưu đãi

Một kho lưu trữ trung tâm của tất cả các danh mục đầu tư cung cấp. Theo dõi trong thời gian thực

 • Xem chi tiết và trạng thái phiếu mua hàng
 • Lọc danh sách người bán theo hiệu lực, trạng thái, danh mục, loại người bán và mục tiêu
 • Chỉnh sửa, xóa, sao chép, kích hoạt lại hoặc gia hạn hiệu lực của phiếu mua hàng

Bản đồ ưu đãi

Hiểu danh mục phiếu mua hàng của bạn ở cấp độ vĩ mô

 • Xem sự phân bổ của các phiếu mua hàng hiện có theo khu vực địa lý
 • Đánh giá người bán và xác định khoảng trống trong danh mục đầu tư của bạn

Speak to our AI-personalization experts today

Stay on top of your game in the age of relevance

Business

Check out our blogs, articles and more

Technology

Discover what's new in the big data and AI industries

Technology

Keep up with the latest updates from maya.ai